COMPACT - versterking van zandsteen en poreuze stenen

€23.50

Versterkt de zandsteen in het algemeen. Dringt in de porositeit van de steen en
versterkt de broosheid van de steen. Speciaal voor cotto bakstenen (handgemaakte terracotta bakstenen) en oude zandsteen.
Product is watergebaseerd

Richtlijnen gebruik en applicatie
Het te behandelen oppervlak moet droog en proper zijn. Verwijder eventueel
loszittende stukken. Breng 2 tot 3 lagen COMPACT aan met een kwast of spuitpistool met telkens een tussenpauze van 10 à 15 minuten.

COMPACT - Massimo Piraccini Treatment - STONE+ - versterken van poreuze stenen