Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Overzicht

Deze website is gemaakt en wordt beheerd door STONE+. Binnen deze website verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" en gelijkaardige naar STONE+. STONE+ biedt deze website aan, inbegrepen alle informatie, handleidingen en diensten beschikbaar op deze website voor u, de gebruiker, onder het voorbehoud van aanvaarding van de algemene voorwaarden, alle bepalingen en voorwaarden, het beleid en alle mededelingen als vermeld op de website.

Door het bezoeken van onze website en/of de aankoop van iets op de website, aanvaard u onze diensten en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Algemene voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of via een hyperlink beschikbaar zijn. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van geen beperking tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, handelaars en/of medewerkers van de inhoud van de website zijn.

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig voor het gebruiken van onze website. Bij gebruiken van enig deel van de website, gaat u akkoord dat u gebonden bent door onze algemene voorwaarden.
Als u niet akkoord bent met onze algemene voorwaarden, dan mag u geen gebruik maken van onze website of onze service. Als deze algemene voorwaarden beschouwd zouden worden als een aanbieding, dan is de aanvaarding expliciet gelimiteerd tot deze algemene voorwaarden.

Alle nieuwe producten, mogelijkheden en services die aan deze huidige website (shop) worden toegevoegd, zullen automatisch ook onderworpen zijn aan deze algemene voorwaarden. U kan de algemene voorwaarden op eender welk moment nakijken en lezen. Wij behouden ons het recht om een update te doen of veranderingen aan te brengen aan deze algemene voorwaarden door deze te doen op de website. Het is uw verantwoordelijkheid om de pagina van de algemene voorwaarden geregeld te controleren. U geregelde bezoek of toegang tot de website verondersteld dat u akkoord bent met alle wijzigingen en dat u deze aanvaard.

Onze winkel is gehost op Shopify Inc. Zij verzorgen ons online e-commerce platform dat ons mogelijk maakt om producten aan u te verkopen.

SECTIE 1 - ONLINE winkel voorwaarden

Bij aanvaarding van deze algemene voorwaarden, geeft u aan dat u minstens de leeftijd van meerderjarigheid in jouw land of jouw verblijfplaats hebt.
Enkel meerderjarige mogen en kunnen website gebruiken. Als bezoeker toch niet meerderjarig is, dan gaan wij ervan uit dat hij website bezoekt en gebruikt onder het gezag van een meerderkarige.
Stone+ kan op géén enkel moment verantwoordelijk zijn voor leeftijd van gebruiker gezien Stone+ deze controle niet kan doen.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale en niet toegelaten activiteiten en doeleinden. U mag eveneens in het kader van deze algemene voorwaarden onze wetten niet overtreden in uw rechtsgebied (inclusief en niet gelimiteerd tot onze copyrechten wetgeving).
U mag géén wormen of virussen of enige code verspreiden van afbrekende natuur, die schade kan berokkenen aan onze ict omgeving.
Een inbreuk of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

SECTIE 2 - Algemene condities

Wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan iedereen om welke reden dan ook en op elk moment.
U begrijpt dat uw gegevens (niet inbegrepen van uw creditcard informatie), ongecodeerd kan worden overgedragen en deze overdrachten volgende omvatten:
(a) overdracht via verschillende netwerken
(b) wijzigingen en aanpassingen aan de technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten.
Informatie van kredietkaarten wordt altijd versleuteld tijdens de overdracht over netwerken.
U stemt ermee in niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of enig deel van onze diensten, gebruik van onze diensten of de toegang tot onze diensten of enig contact op de website via welke deze diensten verricht worden te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door ons .
De titels die in deze overeenkomst zijn opgenomen, zijn voor praktische redenen en zullen deze voorwaarden niet limiteren of aantasten.

SECTIE 3 - Juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie beschikbaar gesteld op deze website en die niet actueel, volledig of juist is. Alle informatie beschikbaar op deze website is voor algemene informatie en mag en kan niet gebruikt worden als enige informatie om beslissingen te nemen, zonder extra nauwkeurigere, vollediger en meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op de informatie op deze website is op eigen risico.
Deze website kan bepaalde oudere informatie bezitten. Oudere informatie kan niet actueel zijn en is op de website verzorgd als referentie. Wij behouden ons het recht om de inhoud van de website op elk ogenblik te veranderen, maar hebben géén verplichting om ten alle tijden elke informatie te actualiseren of van een update te voorzien. U gaat akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om de wijzigingen op de website op te volgen en te controleren

SECTIE 4 - Wijzigingen in prijs en service.

De prijzen van onze producten kunnen aangepast worden zonder hiervan melding te maken.
Wij behouden ons het recht om op elk ogenblik onze service (of enig onderdeel of inhoud daarvan) te wijzigen of te stoppen zonder voorafgaande kennisgeving.
Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u of derden voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of beëindiging van diensten.

SECTIE 5 - Producten en diensten (als van toepassing)

Bepaalde producten en diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten en diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en zijn onderhevig aan terugzending of ruil volgens de terugzendingspolitiek.
Wij hebben alle inspanningen gedaan om zo accuraat mogelijk de kleuren en foto's van onze producten weer te geven op onze webshop. Wij kunnen niet garanderen dat de kleur weergegeven op uw computerscherm dezelfde is en even accuraat als de foto's getoond op onze website.
Wij behouden ons het recht, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten en diensten te limiteren of beperken tot een persoon, geografische regio of juridisch gebied. Wij kunnen dit recht uitoefenen op basis van geval per geval. Wij behouden ons het recht om de hoeveelheden van onze producten of diensten die wij aanbieden te limiteren. Alle omschrijvingen van onze producten en productprijzen zijn onderhevig aan wijzigingen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en op eigen goeddunken van ons. Elk aanbod voor een product of dienst is niet toegestaan waar deze verboden is.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van enig product, dienst, informatie of ander materiaal aangekocht door u of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen of dat er eventuele fouten in de service gecorrigeerd worden.

SECTIE 6 - Nauwkeurigheid van rekening en gebruikersgegevens.

Wij behouden ons het recht om elk order te weigeren dat u plaatst bij onze webshop. Wij mogen, naar eigen goeddunken, de aangevraagde hoeveelheden per persoon, per huishouden of per order (bestelling) beperken, limiteren of zelfs annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen bevatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantenaccount, dezelfde kredietkaart en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en /of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij uw order (bestelling) wijzigen of annuleren, kunnen wij u dit melden door contact op te nemen met uw e-mailadres en/of factuuradres en/of telefoonnummer of gsm dat is verstrekt op het moment dat de bestelling gemaakt is.
Wij behouden ons het recht voor om orders te beperken, of te verbieden, die volgens ons inzicht en oordeel gemaakt werden door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U gaat ermee akkoord om juiste, actuele, volledige en nauwkeurige aankoop-en rekeninggegevens voor alle aankopen die in onze winkel gemaakt worden. U gaat akkoord dat met het feit,indien dit nodig is, om direct uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums te actualiseren en juist te zetten, zodat uw transacties kunnen afgewerkt worden en voltooid en wij u indien nodig kunnen contacteren.

Voor meer details, zie ook onze terug bezorg politiek.

SECTIE 7 - Optionele tools

Wij kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover wij geen controle hebben en ook niet kunnen opvolgen. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij u toegang geven tot dergelijke hulpmiddelen zoals deze zijn en bestaan, zonder enige garanties, voorstellen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige aansporing. Wij zullen geen aansprakelijkheid dragen voor uw gebruik van deze optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de website zijn of worden aangeboden, is op geheel eigen risico en discretie en u moet er zelf voor zorgen dat u vertrouwd bent met en de voorwaarden goedkeurt op basis van welke de relevante derde partij(en) deze aanbiedt.
Wij kunnen en mogen in de toekomst ook andere nieuwe diensten en tools aanbieden via onze website (inclusief de release van nieuwe tools en hulpmiddelen). Deze nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze gebruikersvoorwaarden.

SECTIE 8 - Derde partij(en) - Linken.

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze service worden aangeboden, kunnen materiaal bevatten van derden.
Links van derden op deze website kunnen u leiden naar websites van derden die niet met ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of de nauwkeurigheid en wij garanderen géén aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden gemaakt in contact of connectie met andere websites van derde partijen.
Controleer a.u.b. grondig het beleid en de praktijken van de derde partijen en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u deelneemt aan een transactie. Klachten, claims, bezorgdheden en vragen over producten van derden moeten aan de derden gericht worden.


SECTIE 9 - Commentaar gebruiker, feedback en andere inzendingen.

Als u op bepaalde verzoeken van ons uit, specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld bij een wedstrijdinzending) of zonder verzoek van ons, u ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verzendt of dit nu online, via e-mail, via post of op een andere manier gedaan (collecties, via opmerkingen) wordt gedaan, dat wij op eender welk moment, zonder beperkingen, deze data (ontvangen gegevens) mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en in eender welk medium kunnen gebruiken. U gaat hier uitdrukkelijk mee akkoord door het versturen van deze voorgaande data.
Wij moeten niet en zullen niet verplicht zijn om een opmerking in vertrouwen (discretie) te houden, enige compensatie te betalen of te antwoorden op een opmerking.
Wij kunnen, maar hebben géén verplichting, om inhoud na te kijken, op te volgen, te wijzigen en te verwijderen als wij vaststellen naar ons eigen bevindingen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch of aanstootgevend zijn of de intellectuele eigendom van een partij schenden of zelfs deze gebruikersvoorwaarden (= algemene voorwaarden).
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen recht van derden zullen schenden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy en andere persoonlijke en eigendom rechten.
U verklaart verder dat uw opmerkingen geen laster bevatten of anderzijds onwettig, beledigend of obsceen materiaal zou bevatten. U verklaart eveneens dat uw boodschappen geen computervirus(sen) of andere malware zou bevatten die onze services of aangesloten websites kunnen aantasten.
U mag géén vals e-mailadres gebruiken of voordoen alsof u iemand anders bent of ons en / of derde partijen misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen.
U bent alleen verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en hun juistheid.
Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden géén aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derden zijn geplaatst.

SECTIE 10 - Persoonlijke informatie

Het invullen en verschaffen van uw persoonlijke gegevens in onze webshop is en wordt geregeld door onze privacy politiek. Hiervoor verwijzen wij u door naar onze privacy politiek.

SECTIE 11 - Fouten, onnauwkeurigheden en nalatigheden.

Soms kan er informatie op onze websites of in onze diensten staan die typfouten, onjuistheden of nalatigheden bevat die betrekkingen hebben op product beschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, verzendtijden en beschikbaarheid.
Wij behouden ons het recht om fouten, onjuistheden of tekortkomingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of zelfs orders te annuleren als blijkt dat deze informatie over producten, diensten en gerelateerde websites onjuist is en dit op eender welk moment zonder voorafgaande verwittiging (inclusief nadat u uw order ingegeven heeft)
Wij ondergaan of hebben géén verplichting om informatie over onze diensten, producten en gerelateerde websites te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, zonder beperking, de prijsinformatie behalve zoals wettelijk verplicht.
Geen specifieke update of vernieuwing van de aangepaste data over onze diensten, producten en gerelateerde websites moet aantonen of dient aangetoond te worden dat al deze informatie over onze diensten, producten en gerelateerde websites is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - Verboden gebruik

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de gebruikersvoorwaarden, bent u verboden gebruik te maken van de website en de inhoud ervan:
(a) voor enig onwettig doel
(b) andere te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen
(c) inbreuk maken op internationale, federale, provinciale of staatsregels, regels, wetten of andere plaatselijke verordeningen.
(d) inbreuk maken op of overtreden van onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele rechten van andere
(e) te plagen, beledigen, misbruiken, belasteren, in diskrediet te brengen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, sexuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale oorsprong of handicap
(f) onjuiste of misleidende informatie in te dienen.
(g) Virussen of enig ander soort kwaadwillige code uploaden of overdragen die gebruikt kunnen of zouden gebruikt worden om de functionaliteit of werking van de diensten, producten en gerelateerde websites, andere website of het internet in het geheel te beschadigen.
(h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of bijhouden
(i) om spam te verspreiden, aan phishing te doen, te crawlen (data te verzamelen) of inhoud uit website te halen.
(j) Voor enig obsceen of immoreel doel.
(k) tussen te komen of te omzeilen van de veiligheidsfuncties van onze website, diensten, andere gerelateerde websites of het internet.
Wij behouden ons het recht uw gebruik van onze diensten, website en gerelateerde websites te beëindigen voor het overtreden van verboden gebruik van onze diensten.

SECTIE 13 - Uitsluiting van garanties, beperking van aansprakelijkheid.

Wij garanderen niet, verzekeren niet of bevestigen dat uw gebruik van onze service niet onderbroken wordt, tijdelijk en veilig en foutvrij is.
Wij waarborgen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen bij het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar is.
U gaat akkoord dat wij van tijd tot tijd onze service kunnen verwijderen voor onbepaalde tijd of dat wij onze service kunnen stopzetten op elk ogenblik zonder voorafgaande verwittiging naar u.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik of de onmogelijkheid om onze service te gebruiken op uw eigen risico is. De service en alle aan u geleverde service en producten door onze website (uitgezonderd deze expliciet door ons vermeld) worden uitdrukkelijk verstrekt "voor zover beschikbaar" en "beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel of niet-inbreuk.
In geen geval zal STONE+, onze directeurs, functionarissen, medewerkers, filialen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor schade, verlies, claim of enig rechtstreeks, incidentele, strafbaar of gevolgschade van welke aard ook, inclusief en zonder beperking specifieke bedrijfsverliezen, inkomstenderving, verlies spaargelden, verlies data, vervangingskosten, of andere beschadigingen zowel in contract, schending (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderzijds, voortvloeiend uit uw gebruik van een van onze diensten of producten die zijn verkregen met behulp van onze diensten, of andere aanspraken die op een of andere wijze betrekking hebben op uw gebruik van onze diensten of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of nalatigheden uit het gebruik van onze diensten of producten die via deze diensten geplaatst zijn, overgebracht of anderzijds ter beschikking gesteld, ook al is de mogelijkheid geadviseerd.
Omdat sommige staten of juridische entiteiten de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- en incidentele schade in dergelijke staten of juridische entiteiten niet toelaten, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.

SECTIE 14 - Vrijwaring

U gaat ermee akkoord om STONE+, haar gelinkte firma's, dochterondernemingen, filialen, partners, aangestelden, directeurs, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en als nodig schadeloos te stellen, inclusief aanvaardbare kostennota's advocaten, gemaakt door eender welke derde partij als gevolg van uw inbreuk op onze serviceovereenkomst of de documenten waarnaar verwezen wordt of door de schending door u van de wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - Nietigheidsbepaling

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, onjuist of niet afdwingbaar is, zal deze bepaling niettemin toch afdwingbaar zijn in de mate waarin de toepasselijke wetgeving toelaat en het niet afdwingbare gedeelte wordt geacht te zijn afgescheiden van deze servicevoorwaarden.
Deze bepaling zal géén invloed hebben op de geldigheid en de inbaarheid van andere openstaande vorderingen.

SECTIE 16 - Beëindiging

De verantwoordelijkheden en verplichtingen tussen de partijen aangegaan voor de opzeggingsdatum, zullen de beëindiging van deze overéénkomst overleven ten alle tijden.
Deze servicevoorwaarden zijn effectief tenzij en tot wanneer deze beëindigd worden door u of ons. U mag deze servicevoorwaarden beëindigen op elk ogenblik door ons te verwittigen dat u onze diensten niet meer wenst te gebruiken of wanneer u ophoudt met het gebruiken van onze website.
Als u in ons oordeel zou falen of wij vermoeden dat u gefaald heeft om te voldoen aan onze servicevoorwaarden, dan mogen wij deze overeenkomst ook beëindigen op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving¨en u blijft aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging.
Tegelijk kunnen wij dienovereenkomstig u de toegang tot onze service ontzeggen (of op een gedeelte ervan).

SECTIE 17 - Volledige overéénkomst

Het falen door ons in het afdwingen en uitvoeren van enig recht of voorwaarde van deze algemene voorwaarden, zal niet inhouden dat er afstand wordt gedaan van dit recht of voorwaarde.
Deze algemene voorwaarden en eender welk beleid of operationele regels door ons vermeld op de website of met betrekking tot onze diensten vormen de gehele overeenkomst en afspraken tussen u en ons. Deze geven u de mogelijkheid om gebruik te maken van onze diensten, vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle voorgaande versies van de algemene voorwaarden).
Onduidelijkheden in de interpretatie van deze algemene voorwaarden zal niet kunnen ingeroepen worden tegen de redacteur van deze algemene voorwaarden.

SECTIE 18 - Wetgeving overheid

Deze algemene voorwaarden en elke afzonderlijke overeenkomst waarbij wij diensten verlenen aan u, zullen beheerst woorden door en geïnterpreteerd door de wetten in rechtsgebied van Halleboomstraat 1 B3, 3020 Herent.

Sectie 19 - Veranderingen aan de algemene voorwaarden
U kan de meest recente versie van de algemene voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.
Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze te bewerken, te wijzigen, of enig onderdeel van deze algemene voorwaarden te vervangen door het plaatsen van updates en veranderingen op deze website.
Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of de toegang tot onze website of onze diensten na het updaten van wijzigingen in de algemene voorwaarden betekenen automatisch de aanvaarding van deze wijzigingen.

Sectie 20 - Binnen onze algemene voorwaarden hebben wij een aantal specifieke voorwaarden opgenomen

  • Huisreglement
  • Onze 10 geboden
  • Privacy
  • Betalingsvoorwaarden
  • ....

Deze specifieke voorwaarden maken integraal deel uit van de algemene voorwaarden.


Sectie 21 - Contact informatie

Vragen omtrent deze algemene voorwaarden kunnen verzonden worden naar management@stoneplus.eu of algemeen gsm +32 472 73 67 54