MA 90, vlekbestendige en kleurverdiepende behandeling van natuursteen, met glanzend satijn afwerking, op solvent basis

Op voorraad
Normale prijs €24.10
Verpakking

MA 90 is een oplosmiddelhoudende, vlekbestendige, kleurversterkende en semi glanzende satijn beschermende behandeling voor natuursteen en absorberende materialen.

MA 90 is een oplosmiddelhoudende, vlekbestendige kleurverdieper met uitstekende eigenschappen voor het achterlaten van een halfglanzende satijnen afwerking op natuursteen en materialen met een niet gepolijste afwerking en een gemildeld tot hoog absorptievermogen.

MA 90 is in staat om het behandelde oppervlak een diepgaand nat uitzicht te geven, zelfs op bijzonder sterk absorberende materialen. MA 90 creëert tegelijkertijd een halfgepolijste oppervlakteafwerking en een warme kleuring die de natuurlijke nerf en de specifieke esthetiek van het oppervlak versterkt.

MA 90 Biedt uitstekende waterafstotende en vlekbestendige eigenschappen. Het is bestand tegen UV-stralen, vergeelt niet na verloop van tijd en is geschikt voor gebruik op oppervlakken zowel binnen als buiten.

Voorbereiden en reinigen van het oppervlak
1. Reinig het oppervlak zorgvuldig en verwijder alle aanwezige stof en vuil
2. Breng MA 90 nooit aan op natte of vochtige oppervlakken
3. Breng MA 90 aan op oppervlakken met een temperatuur tussen + 5° en + 40°C.
4. Alle aangrenzende oppervlakken, die niet met het product moeten behandeld worden, moeten afgeschermd worden.

Uitvoering:
5. Breng een gelijkmatige, overvloedige laag product aan op een schoon, droog oppervlak met het geprefereerde geraadschap. Zorg dat je een gelijkmatige laag maakt over het gehele oppervlak zodat deze hele oppervlakte bedekt is.
6. Wacht ongeveer 5 à 10 minuten en verdeel opnieuw het overtollige product over het gehele oppervlak. Zorg dus met hetzelfde gereedschap dat product opnieuw evenredig en gelijkmatig verdeeld is over het gehele oppervlak.
Het kan zijn dat u dit niet moet doen op zeer absorberende oppervlakken.
7. Na niet minder dan 4 à 6 uur na het aanbrengen van MA 90, maar in elk geval op een volledig droog oppervlak, is het mogelijk om het gepolijste effect van MA 90 op te poetsen door droog te polijsten. Deze operatie voor je uit met een standaard éénschijfsmachine 1.5 HP, 175 rpm) met een witte pad of een lamswollen pad of een wol-katoen opzetstuk.
Als alternatief op tabletten, rechtopstaande oppervlakken of kleine oppervlakken kan het droog polijsten gedaan worden met een orbitale en handmatige schijf met opnieuw een witte pad, lamswolle pad of een wol-katoenen doek.

Droogtijd:
8. Het product is sneldrogend en droogt in ieder geval binnen 1 à 2 uur na het aanbrengen.

Openen voor het vloerverkeer:
9. Het oppervlak kan geopend worden voor voetgangersverkeer na 4 à 6 uur nadat de producten zijn aangebracht...

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 Schadelijk bij contact met de huid. Kan dodelijk zijn als de stof bij het inslikken ervan in
de luchtwegen terecht komt.
H336 het product kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
P210 Hou het product verwijderd van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en
andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P271 Het product alleen buiten of in goed geventileerde ruimtes gebruiken
P301 +P310 Bij inslikken: onmiddellijk het anti-gifcentrum of een arts waarschuwen.
P331 Niet laten braken
P370 + P378 In geval van brand: gebruik carbon dioxide, schuim, chemisch poeder om te
blussen
P403 + P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren
P405 Gesloten bewaren

Verzending wordt gedaan conform de verzendingsvoorwaarden van de e-shop van Stone+

Er is géén specifieke garantie.
Als product juist gebruikt wordt zal u een uitmuntende glans krijgen op het behandelde oppervlak.

Hier kan je aanvullende productinformatie zoals gebruiksaanwijzingen, msds-fiches, video's, enz... vinden.
Ook in andere talen.
Wij trachten dit zo actueel mogelijk te houden, maar als u vragen heeft , aarzel zeker niet om dan ons te contacteren.