Universal glossy

Op voorraad
SKU: Universal glossy 1 kg-1
Normale prijs €20.30
Verpakking

Universal glossy is een universele polijstcrème voor alle natuursteen zoals marmer, graniet en agglomeraten.

Universal glossy is een water gebaseerde crème om vloeren en oppervlakken te polijsten. Dit geavanceerd product kan dankzij de speciale formule zowel marmer als graniet polijsten.
Dit precies alsof het hetzelfde materiaal is en zonder een verschil in glans. Dus je hoeft géén verschillend product te gebruiken voor marmer en graniet.

Universal glossy is dus ideaal voor het polijsten van gemengde vloeren, bestaande uit marmer, kalksteen, travertijn, graniet, kwarts en zelfs keramiek. Alsook om vloeren gemaakt van één materiaal. Het product is gemakkelijk en snel in gebruik. Het laat geen overgangen achter en het geeft een hoog glanzende en glasachtig resultaat met een uitermate sterke weerstand tegen voetgangersverkeer.
Het product is geschikt voor het onderhoud van grote oppervlakken die een licht maar zeer effectief onderhoud toelaten.
Het product vraagt geen water voor de uitvoering, het versterkt de helderheid en de originele kleur van het materiaal, als dit reeds gedeeltelijk zou verloren zijn.

Eerst testen van het materiaal.
1. test op een klein oppervlak voordat je verder gaat met gehele uitvoering. Dit om zeker te zijn van de geschiktheid van het product en het resultaat.
Uitvoering:
2. U werkt in kleine zones van 1 à 2 vierkante meters.
3. U brengt 1 tot 2 theelepels van het product op het te behandelen oppervlak. U maakt dan droogwrijvende bewegingen (dry-buffing) met de éénschijfsmachine en een witte boenpad. Dit wil zeggen dat u met de machine blijft polijsten zolang tot het product volledig droog is.
Het product wordt droog en zo zal u ook alle eventuele resten verwijderen.
4. Het product geeft géén verschil tussen de behandelde zones.
Als u de maximale helderheid bereikt heeft, dan kan u geen verschil opmerken tussen twee verschillende zones die gepolijst zijn met Universal glossy.
5. Na het polijsten moet u het oppervlak afspoelen met water en alle resten opzuigen met een waterstofzuiger.

H302 Schadelijk bij inslikken
H373 Het kan schade aan organen bezorgen bij langdurige en herhaalde blootstelling
P260 Niet inademen van stof, rook, gas, nevel, damp en spuitnevel
P264 Na het werken met het product u handen goed wassen
P301 + P312 Bij inslikken, moet u direct het antigifcentrum of arts direct bellen en waarschuwen.
P314 U moet direct medische hulp en advies inroepen als u zich onwel voelt
P501 De inhoud en de verpakking afvoeren volgens de regels van de afvalverwerking.

Verzending wordt gedaan conform de verzendingsvoorwaarden van de e-shop van Stone+

Er is géén specifieke garantie.
Als product juist gebruikt wordt zal u uw vloer perfect dagelijks kunnen reinigen.
Het product zal géén residu achterlaten op de vloer als u de aanbevolen verhoudingen gebruikt.

Hier kan je aanvullende productinformatie zoals gebruiksaanwijzingen, msds-fiches, video's, enz... vinden.
Ook in andere talen.
Wij trachten dit zo actueel mogelijk te houden, maar als u vragen heeft , aarzel zeker niet om dan ons te contacteren.